Welkom bij de Posten

Welkom bij de Posten

Ons hart gaat anders kloppen ...

Thuis in de wijk<br><br>

Thuis in de wijk

Gericht op de landelijke ontwikkelingen en onze strategische koers gaan de organisatieonderdelen behandeling, huishouding en wijkverpleging verder op de ingezette weg in 2021. In 2022 zal dit mogelijk leiden tot heroriëntatie op het leveren van genoemde producten in aantallen en verschijnings- en leveringsvorm ...

Werkgeluk<br><br>

Werkgeluk

Vanuit ons streven naar werkgeluk voor onze medewerkers en rekening houdend met de steeds krapper wordende arbeidsmarkt, geven we het komende jaar prioriteit aan een aantal belangrijke trajecten. Het boeien en blijven binden van medewerkers is onze belangrijkste doelstelling. De Posten geeft hier vorm aan door de implementatie ...

Woonpark de Posten

Woonpark de Posten

Het realiseren van Woonpark de Posten is één van onze drie strategische routes naar de toekomst. Op vrijwel dezelfde plek als de huidige oudbouw zal een modern woonpark verrijzen waarin een groot deel van onze huidige klanten opnieuw zal worden gehuisvest. Een speciaal hiervoor in het leven geroepen Programma organisatie ...

Goed geregeld

Goed geregeld

De Posten heeft een gezonde basis. Dit geldt voor de kwaliteit van zorg als ook financieel. Dit moet zo blijven. Om de organisatie toekomstbestendig te houden is de vastgestelde meerjarenbegroting leidraad voor ons handelen ...

Lees verder
Persoonlijke aandacht staat voorop bij mondzorg
Fresh Unieke Mondzorg

Persoonlijke aandacht staat voorop bij mondzorg

Niemand staat te trappelen om naar de tandarts te gaan. Maar als het dan toch moet, maak er dan het beste van, dacht de Posten. Daarom gingen ze een samenwerking aan met het enthousiaste team van Fresh Unieke Mondzorg. We liepen een ronde met ze mee.

Lees verderLees verder
Professioneel Platform de Posten
Voor een betere kwaliteit van de zorg:

Professioneel Platform de Posten

Vraag je je als medewerker van de Posten weleens af waarom je de dingen doet zoals je ze doet? En of het niet veel beter is om het anders te doen? Mooi! Professioneel Platform de Posten wil graag weten wat jouw ideeën zijn, die bijdragen aan verbetering van de zorgkwaliteit. Lees verder hoe jij je steentje bij kunt dragen.

Lees verderLees verder
Terugblikken en vooruitkijken

Terugblikken en vooruitkijken

De verbouwing van de Ronde Vleugel start in 2023 en de nieuwbouw in 2024. Kijk maar even mee!

Bekijk de video
Opkoers

De Posten op koers

Met elkaar staan wij voor de opgave om antwoorden te vinden op de groeiende kloof tussen de stijgende vraag naar zorg, het tekort aan verpleeghuiscapaciteit en de krapper wordende arbeidsmarkt.
Om te voorkomen dat toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit onder druk komen te staan, kan daarom niet op dezelfde weg worden doorgegaan. Als samenleving moeten we toe naar een andere kijk op verpleegzorg.

De komende jaren staan immers in het teken van veranderende werkwijzen en invulling als gevolg van andere inzichten, schaarste en verdere inzet van technologie. De wensen, behoeften en omstandigheden van klanten en bewoners veranderen in de komende jaren.

Om toekomstbestendig te blijven met een financieel gezonde organisatie, zijn keuzes vereist en gaan we ons zorgaanbod fundamenteel anders organiseren. Het doel is om de ‘juiste zorg op de juiste plek’ te faciliteren en om preventie te stimuleren,waarbij passende woonvormen sneller beschikbaar worden gemaakt.

Dit alles om ook het komende jaar en in de toekomst bij te kunnen blijven dragen aan de kwaliteit van leven van onze klanten op de woonplek van hun keuze. Door langzaam maar zeker van koers te veranderen beweegt de Posten mee met de veranderende wereld.

Ons hart gaat

anders kloppen ...

Ons hart gaat anders kloppen ...