Welkom bij de Posten

Welkom bij de Posten

Ons hart gaat anders kloppen ...

Thuis in de wijk<br><br>

Thuis in de wijk

Gericht op de landelijke ontwikkelingen en onze strategische koers gaan de organisatieonderdelen behandeling, huishouding en wijkverpleging verder op de ingezette weg in 2021. In 2022 zal dit mogelijk leiden tot heroriëntatie op het leveren van genoemde producten in aantallen en verschijnings- en leveringsvorm ...

Werkgeluk<br><br>

Werkgeluk

Vanuit ons streven naar werkgeluk voor onze medewerkers en rekening houdend met de steeds krapper wordende arbeidsmarkt, geven we het komende jaar prioriteit aan een aantal belangrijke trajecten. Het boeien en blijven binden van medewerkers is onze belangrijkste doelstelling. De Posten geeft hier vorm aan door de implementatie ...

Woonpark de Posten

Woonpark de Posten

Het realiseren van Woonpark de Posten is één van onze drie strategische routes naar de toekomst. Op vrijwel dezelfde plek als de huidige oudbouw zal een modern woonpark verrijzen waarin een groot deel van onze huidige klanten opnieuw zal worden gehuisvest. Een speciaal hiervoor in het leven geroepen Programma organisatie ...

Goed geregeld

Goed geregeld

De Posten heeft een gezonde basis. Dit geldt voor de kwaliteit van zorg als ook financieel. Dit moet zo blijven. Om de organisatie toekomstbestendig te houden is de vastgestelde meerjarenbegroting leidraad voor ons handelen ...

Lees verder
Onze Ambities voor 2023
Ouder worden we. Samen

Onze Ambities voor 2023

Wat de Posten uitdaagt, is de grote toename van ouderen en de toenemende schaarste van de verschillende professionals, zowel in de zorg als behandeling. De samenleving moet anders kijken naar ouder worden en naar de zorg.

Lees verderLees verder
Terugblikken en vooruitkijken

Terugblikken en vooruitkijken

De verbouwing van de Ronde Vleugel start in 2023 en de nieuwbouw in 2024. Kijk maar even mee!

Bekijk de video
Opkoers

De Posten op koers

Met elkaar staan wij voor de opgave om antwoorden te vinden op de groeiende kloof tussen de stijgende vraag naar zorg, het tekort aan verpleeghuiscapaciteit en de krapper wordende arbeidsmarkt.
Om te voorkomen dat toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit onder druk komen te staan, kan daarom niet op dezelfde weg worden doorgegaan. Als samenleving moeten we toe naar een andere kijk op verpleegzorg.

De komende jaren staan immers in het teken van veranderende werkwijzen en invulling als gevolg van andere inzichten, schaarste en verdere inzet van technologie. De wensen, behoeften en omstandigheden van klanten en bewoners veranderen in de komende jaren.

Om toekomstbestendig te blijven met een financieel gezonde organisatie, zijn keuzes vereist en gaan we ons zorgaanbod fundamenteel anders organiseren. Het doel is om de ‘juiste zorg op de juiste plek’ te faciliteren en om preventie te stimuleren,waarbij passende woonvormen sneller beschikbaar worden gemaakt.

Dit alles om ook het komende jaar en in de toekomst bij te kunnen blijven dragen aan de kwaliteit van leven van onze klanten op de woonplek van hun keuze. Door langzaam maar zeker van koers te veranderen beweegt de Posten mee met de veranderende wereld.

Ons hart gaat

anders kloppen ...

Ons hart gaat anders kloppen ...