de Posten op koers

de Posten op koers de Posten op koers

de Posten op koers

Met elkaar staan wij voor de opgave om antwoorden te vinden op de groeiende kloof tussen de stijgende vraag naar zorg, het tekort aan verpleeghuiscapaciteit en de krapper wordende arbeidsmarkt. Om te voorkomen dat toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit onder druk komen te staan, kan daarom niet op dezelfde weg worden doorgegaan. Als samenleving moeten we toe naar een andere kijk op verpleegzorg.

De komende jaren staan immers in het teken van veranderende werkwijzen en invulling als gevolg van andere inzichten, schaarste en verdere inzet van technologie. De wensen, behoeften en omstandigheden van klanten en bewoners veranderen in de komende jaren.

Om toekomstbestendig te blijven met een financieel gezonde organisatie, zijn keuzes vereist en gaan we ons zorgaanbod fundamenteel anders organiseren. Het doel is om de ‘juiste zorg op de juiste plek’ te faciliteren en om preventie te stimuleren,waarbij passende woonvormen sneller beschikbaar worden gemaakt.

Dit alles om ook het komende jaar en in de toekomst bij te kunnen blijven dragen aan de kwaliteit van leven van onze klanten op de woonplek van hun keuze. Door langzaam maar zeker van koers te veranderen beweegt de Posten mee met de veranderende wereld.

 Werkgeluk

Werkgeluk

Vanuit ons streven naar werkgeluk voor onze medewerkers en rekening houdend met de steeds krapper wordende arbeidsmarkt, geven we het komende jaar prioriteit aan een aantal belangrijke trajecten. Het boeien en blijven binden van medewerkers is onze belangrijkste doelstelling. De Posten geeft hier vorm aan door de implementatie ...

Lees verder
Thuis in de wijk

Thuis in de wijk

Gericht op de landelijke ontwikkelingen en onze strategische koers gaan de organisatieonderdelen behandeling, huishouding en wijkverpleging verder op de ingezette weg in 2021. In 2022 zal dit mogelijk leiden tot heroriëntatie op het leveren van genoemde producten in aantallen en verschijnings- en leveringsvorm ...

Lees verderLees verder
 Woonpark de Posten

Woonpark de Posten

In 2022 zal de volgende fase van onze nieuwbouw gerealiseerd gaan worden. Dit betekent dat er in Q1 2022 een schetsontwerp gereed is, passend bij het Programma van Eisen van de Posten, en een sluitende Businesscase waardoor de verdere voorbereidingen kunnen starten. Deze voorbereidingen gaan onder andere ...

Lees verder
Goed geregeld

Goed geregeld

De Posten heeft een gezonde basis. Dit geldt voor de kwaliteit van zorg als ook financieel. Dit moet zo blijven. Om de organisatie toekomstbestendig te houden is de vastgestelde meerjarenbegroting leidraad voor ons handelen ...

Lees verderLees verder

Ons hart gaat

anders kloppen ...

Ons hart gaat anders kloppen ...