Thuis in de wijk

Thuis in de wijk de Posten op koers

De Posten op koers thuis in de wijk

Gericht op de landelijke ontwikkelingen en onze strategische koers gaan de organisatieonderdelen behandeling, huishouding en wijkverpleging verder op de ingezette weg in 2021. In 2022 zal dit mogelijk leiden tot heroriëntatie op het leveren van genoemde producten in aantallen en verschijnings- en leveringsvorm. Persoonsgerichte zorg (wij kennen de klant/bewoner en handelen hiernaar) inclusief de wijze waarop wij met vrijheid en veiligheid willen omgaan (WZD), blijft onze inzet. Dit is de reden dat de nieuwe rol van onze contactverzorgenden, de verpleegkundigen en de medewerkers woonplezier door middel van programma’s over meerdere jaren ontwikkeld en ondersteund zullen gaan worden.

Ons hart gaat

anders kloppen ...

Ons hart gaat anders kloppen ...