Werkgeluk

Werkgeluk de Posten op koers

Werkgeluk bij de Posten

Vanuit ons streven naar werkgeluk voor onze medewerkers en rekening houdend met de steeds krapper wordende arbeidsmarkt, geven we het komende jaar prioriteit aan een aantal belangrijke trajecten. Het boeien en blijven binden van medewerkers is onze belangrijkste doelstelling. De Posten geeft hier vorm aan door de implementatie van de nieuwe functiestructuur en de daarbij passende honorering, de implementatie van de medewerkersreis (on-boarding), het cyclische gesprek met aandacht voor passende scholingen, een gerichte aanpak van verzuim en een strategische aanpak voor de arbeidsmarkt-vraagstukken waarvan ..n richting de verdere vormgeving van employability samen met onze Zorgschakel Enschede partners is. Tevens zal er vanuit de aanpassingen in het SPP richting gegeven worden aan de kwalitatieve personeelssamenstelling en de daarmee veranderende werkwijzen. Te denken valt aan het reduceren van administratieve lasten voor onze zorgmedewerkers. Dit kan door het stopzetten van administratieve handelingen of door taakdifferentiatie. Door tweejaarlijks de medewerkerstevredenheid uit te vragen en te bespreken met de medewerkers en de teams willen wij nog beter gaan begrijpen wat er speelt en leeft bij onze medewerkers en kunnen wij bovengenoemde onderwerpen toetsen op resultaat.

Ons hart gaat

anders kloppen ...

Ons hart gaat anders kloppen ...