Goed geregeld

Goed geregeld de Posten op koers

Goed geregeld

De Posten heeft een gezonde basis. Dit geldt voor de kwaliteit van zorg als ook financieel. Dit moet zo blijven. Om de organisatie toekomstbestendig te houden is de vastgestelde meerjarenbegroting leidraad voor ons handelen; blijvende aandacht voor de vastgestelde norm van de verschillende eenheden en verdere reductie van het verzuim. Het dashboard zal ons hierbij behulpzaam zijn. Het leren en ontwikkelen zal voor verschillende essentiële functie groepen in het primaire proces over meerdere jaren worden uitgesmeerd door middel van passende programma’s. Door het uitvoeren van de afgesproken audits, de commissie en werkgroepen structuur en de aandacht voor het veilig melden geeft de Posten samen met haar professionals invulling aan het kwaliteitsbeleid. Ondersteunend daaraan zal er een nieuw, makkelijk en toegankelijk kwaliteitsmanagementsysteem worden geïmplementeerd. Met de reguliere metingen van de klanttevredenheid door middel van Tante Co en de “smiley zuil” houden we vinger aan de pols. Tijdens de beleidsdagen dit najaar is afgesproken dat de organisatie de Posten het komend jaar de nadruk op communicatie legt. Onder het mom van “communicatie is van ons allemaal” zullen de teams en verschillende diensten binnen de Posten worden uitgenodigd nadrukkelijk te gaan communiceren. Om focus en overzicht te blijven houden op de vele initiatieven binnen onze koers heeft de Posten in 2022 een nieuw digitaal jaarplan waarin we de status van de jaarplannen en projecten van de kernteamleden “realtime” kunnen volgen. In 2022 worden de ontwikkelingen van de teams regulier met de medezeggenschap en de leidinggevenden besproken. Ook zullen de kwartaalbijeenkomsten met onder andere leidinggevenden en afvaardiging van medezeggenschap in het teken staan van het gesprek over voortgang of dilemma’s.

Ons hart gaat

anders kloppen ...

Ons hart gaat anders kloppen ...