Woonpark de Posten

Woonpark de Posten De Posten op koers

Woonpark de Posten

Het realiseren van Woonpark de Posten is één van onze drie strategische routes naar de toekomst. Op vrijwel dezelfde plek als de huidige oudbouw zal een modern woonpark verrijzen waarin een groot deel van onze huidige klanten opnieuw wordt gehuisvest.

Een speciaal hiervoor in het leven geroepen Programma organisatie 'Stuurgroep Woonpark de Posten' houdt zich bezig met de ontwikkeling hiervan.

Leidende Principes

Voordat een architect begin met schetsen, wil hij precies weten wat onze visie is op wonen en zorg en hoe we straks willen werken. Daarom hebben we eerder een aantal uitgangspunten opgesteld. Deze uitgangspunten zijn uitgewerkt in de zogenaamde Leidende Principes. Dat hebben we gedaan op basis van de vele gesprekken die we de afgelopen jaren hebben gehad met medewerkers, bewoners en natuurlijk onze medezeggenschapsraden.
Een belangrijke stap, want we willen samen met de mensen die er gaan wonen en werken een prettige woon-, werk- en leefomgeving creëren.

Om je meer te vertellen over deze Leidende Principes voor Woonpark de Posten, hebben we een aantal Whatsapp-gesprekken gevoerd met onze leden van de Stuurgroep Woonpark de Posten.

Even appen met

Aflevering 1: Even appen met Rick Hogenboom over de Leidende Principes.

Aflevering 2: Even appen met Rick Hogenboom over woon- en leefplezier voor kwetsbare ouderen.

Aflevering 3: Even appen met Ton Falkmann over Gastvrijheid bij de Posten.

Aflevering 4: Even appen met Raymond Hassink over eten en drinken in de nieuwe situatie.

Aflevering 5: Even appen met Rick Hogenboom over de veranderende wensen, behoeften en omstandigheden van bewoners.

Aflevering 6: Even appen met Ton Falkman over betaalbaar wonen en meedoen met de Posten.

Communicatie

Om de medewerkers en medezeggenschapsraden te informeren over de actuele ontwikkelingen, ontvangen zij voortaan vier keer per jaar een digitale Nieuwsbrief de Posten op koers. Een nieuwsbrief met informatie over Woonpark de Posten en over de actuele ontwikkelingen van de andere drie strategische routes.

 

 

Ons hart gaat

anders kloppen

Ons hart gaat anders kloppen