Woonpark de Posten: verhuizing dagopvang als eerste stap

Prijsvraag collega’s: bedenk een naam voor de nieuwe locatie

Monique: “De groepen Bsayno, Patrijs en Plevier zijn inmiddels verhuisd naar Noaberhuus de Posten. We hebben een prijsvraag op intranet geplaatst, met daarin een oproep richting collega’s om mee te denken over een naam voor deze nieuwe locatie.”

“In eerste instantie noemden we de locatie ‘Zenderenbrink’, maar dat sprak natuurlijk niet erg tot de verbeelding. De collega die de prijswinnende naam heeft bedacht, kreeg een lunch aangeboden voor twee personen in restaurant De Brink. De prijs is naar Stefan Visser gegaan, medewerker Services. Stefan bedacht het Noaberhuus en ik heb zelf ‘de Posten’ toegevoegd.”
“We inventariseren op dit moment welke groepen er ook gebruik kunnen maken van Noaberhuus de Posten. We kijken ook welke activiteiten we hier eventueel naartoe kunnen verhuizen.”

“Woonpark de Posten wordt een modern woonpark, met volop ruimte voor ontmoeting.”

Over Woonpark de Posten

Woonpark de Posten wordt een modern woonpark, met volop ruimte voor ontmoeting. De Posten is én blijft het kloppende hart van de wijk.  Via de participatie Onze buurt de Posten, werken we – in het kader van wijkgericht werken - samen met Gemeente Enschede en woningcorporatie Domijn. Op dit moment worden de bouwtekeningen aangescherpt aan de hand van de laatste inzichten.

Wil je meer weten over Noaberhuus de Posten? Neem contact op met Monique Terhaar – Konter. Ontwikkelingen Woonpark de Posten volgen? Houd het intranet in de gaten.

Ons hart gaat

anders kloppen ...

Ons hart gaat anders kloppen ...