Verzuimontwikkeling bij de Posten: inzetbaarheid medewerkers stijgt

In het kader van duurzame inzetbaarheid, is de Posten twee jaar geleden een samenwerking gestart met Falke & Verbaan. Deze organisatie is gespecialiseerd in gedrags- en cultuurveranderingen binnen organisaties om verzuim te verlagen. Inzetbaarheid wordt aangevlogen vanuit een gedragsmatige visie op verzuim, waarbij het stimuleren van dialoog tussen medewerkers en leidinggevenden centraal staat.

“Werkgeluk staat hoog
op de agenda van de Posten”

“De verzuimcijfers bij ons dalen, terwijl de verzuimcijfers in de benchmark stijgen,” aldus Joanne van het Reve, Adviseur Verzuim & Vitaliteit en tevens Preventiemedewerker bij de Posten. Ze vervolgt: “Hoe minder verzuim, hoe meer mensen er inzetbaar zijn op de werkvloer en dat levert direct een bijdrage aan het verminderen van de arbeidsmarktproblematiek. Voor iedere halve procentpunt waarmee het verzuim binnen de Posten daalt, kun je 2.2 fulltime medewerkers inzetten.”

Werkgeluk staat hoog op de agenda van de Posten. We willen jou zo goed mogelijk faciliteren vanuit goed werkgeverschap. Wil je meer weten of heb je een vraag? Ga in gesprek met je leidinggevende, maak het bespreekbaar en onthoud: de deur staat open.

Ons hart gaat

anders kloppen ...

Ons hart gaat anders kloppen ...