Tweede inspiratiesessie levert veel tips en ideeën op voor het ontwerp van Woonpark de Posten

Van de eerste sessie leerden we dat medewerkers met heel veel tips en adviezen uit de praktijk komen, die bruikbaar zijn voor het ontwerp van Woonpark de Posten. Ook fijn om te merken dat de medewerkers het waarderen dat zij kunnen meepraten en meedenken, want tijdens deze sessie zagen we een aantal bekende gezichten van de vorige bijeenkomst.

Bijpraten en dan zelf aan de slag!

Bijpraten en dan zelf aan de slag!

Na het plenaire deel waren de deelnemers bijgepraat over de plannen en de stand van zaken. Ine Galle gaf met haar presentatie over vrijheid en veiligheid een aantal eyeopeners om in het ontwerp rekening mee te houden. Bijvoorbeeld over de aantrekkingskracht van licht, het belang van kleuren en de noodzaak van beweging en beleving. Met deze tips op zak gingen de aanwezigen in groepen aan de slag met de drie thema's.

1. Buurtpleinen en -kamers

Bij de activiteiten op de buurtpleinen en -kamers kun je denken aan bingo, muziek, zang, spelletjes en dans, maar ook aan de dingen die je als klant thuis gewend was te doen. Bijvoorbeeld meehelpen met koken, aan de hand van supermarktfolders meedenken over het menu of het uitruimen van de vaatwasser. Wat je ook doet: iedereen moet zich thuis voelen op de pleinen en kamers. Dat kan door rustige hoekjes te creëren, activiteiten op maat te organiseren of te faciliteren en door mee te denken met de klanten over welk buurtplein of -kamer het meest passend is. Eén van de vragen die daarbij naar voren kwam was: als een klant naar een buurtplein of -kamer op een andere verdieping gaat, wie is dan verantwoordelijk voor de zorg? Goeie vraag! Die wordt net als de andere vragen meegenomen in het verdere proces.

2. Zorg in de woningen

Comfort, privacy en eigen regie zijn belangrijk voor elke klant. Daarom pleiten de deelnemers bijvoorbeeld voor een flexibel verplaatsbare tv, genoeg stopcontacten op de juiste hoogte, rails voor foto's en schilderijen en dat klanten zelf de kleur op de muur mogen bepalen. Voor de medewerkers zelf is het fijn als er voldoende ruimte is voor handschoenen en andere verzorgings- en verpleegartikelen is. Ook verstelbare douchestoelen zijn gewenst. Technologie in de breedste zin heeft nu en zeker in de toekomst een hele belangrijke rol; dit draag bij aan het welbevinden van onze klant en zeker op het gebied ondersteuning richting de zorgteams.

3. De plint van gebouw A en B (functies op de begane grond)

De ruimtes op de begane grond moeten toegankelijk en makkelijk te vinden zijn, bijvoorbeeld door kleurgebruik of lijnen op de grond. Met schuifwanden of roomdividers kunnen ruimtes flexibel ingericht worden, zodat ze multifunctioneel zijn. Reuring en levendigheid zijn essentieel. Daarom is het een optie om een statische ontvangstbalie te vervangen door gastvrouwen en -heren die op het buurtplein vlakbij de ingang lopen. Dan kunnen ze gelijk een oogje in het zeil houden als er mensen binnenkomen of vertrekken.

Natuurlijk is er veel meer besproken dan dit. Alle punten zijn genoteerd en worden verder onderzocht. Ze zijn niet allemaal realiseerbaar, onder andere vanwege het budget en de beschikbare ruimte. Maar ze geven een heel goed beeld van de wensen en ideeën van de medewerkers en ze inspireren om tot een optimaal ontwerp te komen.

Hoe verder?

Op dit moment staan er geen sessies in deze vorm meer gepland. Wel zijn er op korte termijn een aantal kleinere sessies, waarbij een specifiek thema aan bod komt. Denk aan bijvoorbeeld welzijn en werkplekken. Medewerkers lezen daar meer over op het intranet.

Ons hart gaat

anders kloppen ...

Ons hart gaat anders kloppen ...