De transformatie van de Ronde Vleugel geeft de langdurige zorg een nieuw gezicht

De Posten huurt de Ronde Vleugel van eigenaar Woonzorg Nederland. Het plan is om de Vleugel gezamenlijk te transformeren naar een zorggebouw met 121 wooneenheden en het gebouw vervolgens weer voor een langere periode te huren, als onderdeel van Woonpark de Posten.  De appartementen krijgen voorzieningen voor zorgtechnologie, zodat ze aan de eisen van nu voldoen. In de nieuwe situatie is de Ronde Vleugel binnen Woonpark de Posten het grootste gebouw waar Wlz-zorg wordt verleend.

De transformatie van de Ronde Vleugel

De transformatie van de Ronde Vleugel

Medio 2023 starten we met een grootse update van De Ronde Vleugel van de Posten. Naast de appartementen zijn er buurtkamers- en pleinen, waar ruimte is om elkaar te ontmoeten, activiteiten te ondernemen en gezamenlijk de maaltijden te gebruiken. Benieuwd hoe we dat invullen?

Buurtkamers en -pleinen bieden meer ruimte voor ontmoeting

In de Ronde Vleugel komen buurtkamers, die vergelijkbaar zijn met de huidige huiskamers. Buurtkamers zijn bedoeld voor ongeveer tien klanten, die behoefte hebben aan een prikkelarme omgeving voor de invulling van de dag en het gebruik van de maaltijden.

Op de twee levendige buurtpleinen gaan we aan de slag met het nieuwe concept ‘Eten en drinken’. Hier kunnen ongeveer 25-30 klanten terecht, die er gezamenlijk alle maaltijden kunnen nuttigen en gedurende de dag ook een kop koffie kunnen drinken. Het eten wordt ter plekke door een kok samen met de medewerkers Woonplezier bereid. En natuurlijk hebben de klanten inspraak in wat er die dag op het menu staat: van oudhollandse stamppot tot oosterse gerechten en alles daartussenin. Wie wil is van harte welkom om de kok een handje te helpen. Naast ‘Eten & Drinken’ zullen er ook verschillende welzijnsactiviteiten plaatsvinden.

De planning

De oorspronkelijke gedachte was om in september 2022 met de bouw te starten. Dat was iets te optimistisch. Woonzorg Nederland en de Posten zijn het namelijk nog niet helemaal eens over de geplande transformatie, dus dat werken we nog verder uit. Daarnaast zijn de bouwkosten in de afgelopen tijd flink gestegen en dat maakt dat we de transformatieplannen wat moeten bijstellen. Hierbij willen we geen overhaaste beslissingen nemen. Daarom hopen we nu met de bouw te starten medio 2023.

Wil je in de tussentijd meedenken?

Dat kan. Binnenkort hangt er bij de bouwkeet (het voormalige directiesecretariaat) een groot prikbord, waarop je de voortgang kunt volgen. We informeren verder via ons intranet en de nieuwsbrieven. En natuurlijk ben je van harte welkom op de inspiratiesessies, waar je op een bijzondere locatie mee kunt praten over de werkprocessen in relatie tot het ontwerp.

 

Opkoers

De foto's bij dit artikel zijn impressies. Ze kunnen afwijken van wat er daadwerkelijk wordt gebouwd.