Start nieuwe proeftuinen

Eind augustus 2022 plaatsten we een oproep op intranet om je met jouw team aan te melden voor een nieuwe proeftuin. Daarop kwamen maar liefst vier aanmeldingen binnen. Wat fijn om te merken dat zoveel collega’s zin hebben om nieuwe ideeën en oplossingen uit te proberen!

Iedere proeftuin is uniek

Iedere proeftuin is uniek

Iedere proeftuin is uniek en krijgt wekelijk begeleiding van een procesbegeleider. Voor De Marke/Horst is dat Monique Terhaar. Carli Remmerde gaat het team De Brug begeleiden. Daarnaast blijft Sandra Zandbelt, die als extern procesbegeleidster deze werkwijze op Het Hofje heeft geïntroduceerd, beschikbaar om de proeftuinen met raad en daad bij te staan.

Ook op Het Hofje wordt de proeftuin nog voortgezet. Alle goede resultaten die ze toe nu toe hebben geboekt houden ze vast. Daarnaast gaan ze verder experimenteren met het thema Familieparticipatie.

De vier teams die zich hebben aangemeld zijn: de Marke/Horst, De Brug, De Toren en De Es. Allemaal kunnen ze binnenkort van start.

Gefaseerde start

Maar niet allemaal tegelijk. Om ieder team een goede start en begeleiding te kunnen bieden, kunnen er twee teams direct starten en twee teams aan het einde van dit jaar of begin 2023. De aangemelde teams hebben samen de volgorde bepaald. Deze is als volgt:

De Marke/Horst bijt het spits af. Zij hebben op 5 oktober 2022 een gezamenlijke startbijeenkomst gehad. Zij hadden vooraf al ideeën verzameld en post-its geplakt. Hun eerste experiment is inmiddels in gang gezet met de vraag: levert het een tijdsbesparing op als we de medicatie bewaren in het appartement van de bewoner? Wij zijn benieuwd.

Team De Brug heeft een startbijeenkomst gepland op 24 oktober 2022. Alle collega’s komen dan bijeen voor een eerste inventarisatie van ideeën en oplossingen om de zorg anders te organiseren en tegelijkertijd het klantgeluk en werkgeluk te vergroten.

De teams De Toren en De Es gaan eind december of begin januari 2023 van start.

 

Ons hart gaat

anders kloppen ...

Ons hart gaat anders kloppen ...