Professioneel Platform de Posten: gebruik je stem en laat van je horen!

Afhankelijk van het onderwerp, wordt een deskundige uitgenodigd om mee te praten. “Als je een idee hebt, of je ervaart frustratie, laat van je horen en spreek je uit,” aldus Erwin Wessendorp, voorzitter PPP. Erwin is wijkverpleegkundige, voorzitter van de Verpleegkundige Adviesraad (VAR) en richt zich op het aanjagen van professioneel leiderschap bij de Posten. Actief bijdragen aan PPP is daarom op zijn lijf geschreven.

Concreet resultaat

Concreet resultaat

Erwin: “Aan de hand van een thema gaan we met elkaar in gesprek, waarbij we vragen stellen als: kan het ook anders, hebben we de kennis paraat, zijn de afspraken helder? Tijdens de bijeenkomst in september 2022, stond de dubbelcheck op medicatie centraal. Het bespreekbaar maken van dat onderwerp heeft ook écht iets opgeleverd in de praktijk. Want, de dubbelcheck op medicatie is voor de meeste medicatie, afgeschaft. Tijdens de vorige bijeenkomst hebben we - met een groep van ongeveer dertig mensen - het zorgplan als onderwerp bij de kop gepakt.”

Vervolgstap zorgplan: werkgroep gaat van start met onderzoek

“Inmiddels hebben we van het kernteam akkoord gekregen, om met een werkgroep de onderzoeksfase voor het zorgplan op te starten. We gaan een inschatting maken van de kosten, benodigde scholing, systematiek en de risico’s. Er zijn voldoende aanmeldingen. Chantal Hogeling en ik gaan op basis van deze aanmeldingen, collega’s uitnodigen om deel te nemen aan de werkgroep.”

“Als je uitspreek wat je ergens van vindt, dan helpt dat om iets te veranderen.”

Hoge opkomst en brede vertegenwoordiging: daar word ik blij van

“Vanaf het prille begin ben ik betrokken geweest bij PPP. Als ik kijk naar de hoge opkomst en de brede vertegenwoordig, dan word ik daar heel blij van. We gaan écht met elkaar in gesprek over de inhoud. Misschien kunnen zaken niet morgen opgepakt worden, maar wél over een half jaar.  Als je uitspreek wat je ergens van vindt, dan helpt dat om iets te veranderen. Laat vooral van je horen als je denkt: dit kan anders. Als je het spannend vindt om op de zeepkist te gaan staan, meld je bij de VAR, dan helpen we je. Blijf er niet mee zitten. Als je je samen uitspreekt, dan kán er ook iets veranderen.”

De volgende platformbijeenkomst vindt naar verwachting plaats in oktober. Houd het intranet in de gaten voor de datum. Heb je vragen of wil je iets kwijt? Neem contact op met Erwin Wessendorp.

Ons hart gaat

anders kloppen ...

Ons hart gaat anders kloppen ...