Professioneel Platform de Posten: voor een betere kwaliteit van de zorg

Professioneel Platform de Posten is de verbeterde versie van de voormalige werkgroep Kwaliteit in beeld. Het doel van het platform is om de werkprocessen en procedures kritisch tegen het licht te houden, met als einddoel een betere kwaliteit van zorg. Erwin Wessendorp is wijkverpleegkundige en voorzitter van de Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad (VAR). Vanuit die rollen had hij de behoefte om met collega’s in gesprek te gaan over de kwaliteit van de zorg. En hij merkte al snel dat die behoefte door anderen werd gedeeld. Ook buiten zijn eigen beroepsgroep. Vanuit die gedeelde behoefte is Professioneel Platform de Posten ontstaan, dat bedoeld is voor alle professionals binnen de Posten.

Waarom doe je wat je doet?

Waarom doe je wat je doet?

Vraag je je als medewerker van de Posten weleens af waarom je de dingen doet zoals je ze doet? En of het niet veel beter is om het anders te doen? Mooi! Professioneel Platform de Posten wil graag weten wat jouw ideeën zijn, die bijdragen aan verbetering van de zorgkwaliteit. Lees verder hoe jij je steentje bij kunt dragen.

Erwin: ‘Het Professioneel Platform bestaat uit een vast comité, momenteel met vertegenwoordigers vanuit zorg, welzijn en de behandelteams. Het comité faciliteert het daadwerkelijke platform, waar de onderwerpen besproken worden. Die onderwerpen komen vanuit de organisatie. Voor de eerste bijeenkomst in september 2022 hebben we intern een poll uitgezet, waarbij medewerkers uit drie onderwerpen konden kiezen. De keuze viel op het nut van de verplichte dubbelcheck bij risicovolle medicatie.’

Iedereen kan meedoen

Als comité hebben we een aantal inhoudelijk deskundigen binnen de Posten gezocht, die het leuk vinden om mee te denken. Niet alleen over de inhoud, maar ook over de vorm waarin we de discussie het beste kunnen aangaan. Verder maakten we het onderwerp intern bekend, zodat anderen zich ook konden aansluiten. Uiteindelijk waren er zo’n vijftien mensen aanwezig tijdens de eerste platformbijeenkomst. Daar gaven de aanwezigen hun mening over diverse vragen en stellingen en ze gingen soms pittige discussies aan, met respect voor ieders mening.

Het comité bekijkt vervolgens de uitkomsten en formuleert een advies voor de medicatiecommissie en het bestuur. Daarin kan ook staan dat er vervolgonderzoek nodig is, bijvoorbeeld op juridisch gebied. Het bestuur beslist vervolgens over het vervolg. Dat kan een aanpassing van een werkwijze of procedure zijn, of het starten van een pilotproject. Wat het besluit ook is, het is voor ons al zinvol om kritisch met elkaar van gedachten te wisselen over dit onderwerp en de procedures die daarbij horen.’

Blijf kritisch denken en laat je horen

Het idee is om elk kwartaal een platform te organiseren. Dat kan bijvoorbeeld gaan over het zorgplan (levert alle informatie daarin een bijdrage aan de zorgkwaliteit of kan het beknopter?) of rapportage. Iedereen is vrij om een onderwerp aan te dragen. Erwin: ‘Dus loop je tegen dingen aan die volgens jou handiger, beter of efficiënter kunnen, zodat de kwaliteit verbetert, meld het dan en blijf er niet mee rondlopen. We hebben misschien lang gedacht ‘zo hoort het dus zo doen we het’, maar in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt moet je daar kritisch naar kijken. Want we willen zoveel mogelijk tijd overhouden voor onze klanten en dat kan alleen als we goed naar onze procedures en werkwijzen kijken. Dus kijk naar je eigen werk en vraag je af waarom je bepaalde dingen doet. En als niemand dat antwoord heeft, dan is het misschien tijd om dat onderdeel van je werk anders in te richten via Professioneel Platform de Posten.’

Ben je medewerker van de Posten en heb je een goed idee voor een volgende platformbijeenkomst of wil je je aansluiten bij het comité? Laat het Erwin weten via ewessendorp@deposten.nl.

Opkoers

Ons hart gaat

anders kloppen ...

Ons hart gaat anders kloppen ...