Ieder mens is goed zoals hij is en ieder mens heeft recht op vrijheid. Ook mensen met dementie. Het is onnatuurlijk dat mensen die hun hele leven vrijheid hebben genoten, hun laatste levensjaren achter gesloten deuren moeten doorbrengen. Vrijheidsbeperkende maatregelen zijn vooral gericht op veiligheid en op het voorkomen van incidenten. Maar ze zijn ook een bron van irritaties en probleemgedrag bij bewoners. Hun levensgeluk neemt af en hun gezondheid lijdt onder het gebrek aan vrijheid en beweging. Vrijheidsbeperking moet daarom zoveel mogelijk worden teruggedrongen. Dit is ook een eis vanuit de Wet zorg en dwang.

Leven in vrijheid met veiligheid op maat

Leven in vrijheid met veiligheid op maat

Dat is het motto van het ontwikkeltraject dat de zorgteams op Erve Leppink samen doorlopen. En het is niet zomaar een motto: het geeft aan waar de Posten naar streeft voor álle bewoners en klanten. Of zij nu op Erve Leppink wonen, in de Posten of in hun eigen huis in stadsdeel zuid.

Hoe kan het anders?

In de Posten staan we voor persoonsgericht werken. We willen onze klant/bewoner echt kennen en stellen zijn kwaliteit van leven centraal. Dit bepaalt ook wat het beste evenwicht is tussen vrijheid en veiligheid. Het is maatwerk en flexibel omdat de situatie van de klant/bewoner in de loop van de tijd verandert. We gaan van 'veilig, met vrijheid op maat' naar 'vrij, met veiligheid op maat'. En we willen van ‘alle deuren dicht, behalve voor een enkeling’ naar ‘alle deuren open, behalve voor een enkeling'.

Ontwikkeling Erve Leppink

De zorgteams op Erve Leppink gaan de komende tijd samen vormgeven aan de ontwikkeling naar ‘Leven in vrijheid met veiligheid op maat’. Het bijzondere van dit traject is dat de teams van Erve Leppink zélf aan het roer staan om de ontwikkeling vorm te geven en uit te voeren. Zij bouwen hiermee voort op de ontwikkeltrajecten rond persoonsgericht werken en zorgtechnologie, die ze eerder al doorliepen. Ine Galle, Carli Remmerde en Dennis Wüpping zijn procesbegeleiders en faciliteren de ontwikkeling.

 

Ons hart gaat

anders kloppen ...

Ons hart gaat anders kloppen ...