Auditoren voor de ISO 9001:2015

certificering zijn onder de indruk

Hoe goed het ook gaat, het kan altijd beter! Daarom zijn we met zijn allen continu bezig met het monitoren en verbeteren van de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening. Het internationaal erkende bewijs daarvan is onze ISO 9001:2015 certificering. Voor de verlenging daarvan was een externe opvolgaudit nodig. Dat is leuk én spannend. Want wat waren de uitkomsten?

Wat is een ISO 9001:2015-certificering?

Wat is een ISO 9001:2015-certificering?

Vorig jaar voerde certificeringsinstantie KIWA een tweedaagse heraudit uit, die succesvol verliep. Dit jaar vond de opvolgaudit plaats op 20 april en ook die doorliepen we met goed gevolg. We zijn dan ook hartstikke trots op het auditrapport én op alle medewerkers die tijdens de audit bevlogen en enthousiast over hun werk vertelden.

Wat is een ISO 9001:2015-certificering?

ISO 9001 is een internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagement. Met het certificaat laat je zien dat je voldoet aan de internationale eisen op gebied van kwaliteitsmanagement, dat je continu streeft naar verbetering en dat je je volledig inzet om aan de eisen en verwachtingen van klanten en andere betrokken partijen te voldoen.

Waarom we die certificering zo belangrijk vinden?

Het certificaat draagt bij aan ons kwaliteitsbewustzijn en dus ook aan het verbeteren van onze samenwerking en de kwaliteit van leven van onze klanten. De tips en aanbevelingen in het certificeringsrapport helpen om ons nog verder te ontwikkelen en te verbeteren. Met het certificaat laten we aan de buitenwereld zien dat we daar actief mee bezig zijn en dat we kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening belangrijk vinden.

Hoe verloopt een audit?

Tijdens de externe audit tonen we aan wat we met de verbeterpunten van vorig jaar hebben gedaan. We bespreken het Verbeteroverzicht (onderdeel van de beleidscyclus), waarmee we laten zien hoe we blijven leren, ontwikkelen en verbeteren. Ook gaan we in gesprek over de drie strategische routes en de basis op orde. De auditoren van KIWA interviewen tijdens de audit professionals uit diverse disciplines en de medezeggenschap. Na een succesvol afgeronde audit volgt (verlenging van) de certificering.

En hoe ging de audit van 20 april?

Kort gezegd: goed en positief. De auditoren waren onder de indruk van de energie en het enthousiasme waarmee de geïnterviewden over hun werk vertellen. Daarmee kregen ze een goed beeld van de Posten. Ze zagen onze missie, visie en strategische keuzes op alle fronten terugkomen en constateerden dat de Posten de professionals in the lead zet. Collega’s uit de zorgteams hebben ruimte om hun eigen werkprocessen verder te kunnen ontwikkelen. En dat is positief!

Een rapport om trots op te zijn!

Op 2 juni was het zover: we ontvingen het officiële auditrapport. Een greep uit onze sterkte punten: we kregen positieve feedback op de betrokkenheid en veerkracht van de medewerkers, de dialoog die we met elkaar voeren en het dasboard waarmee teams hun ontwikkeling kunnen volgen. Daarnaast zagen de auditoren dat de Posten aansluit op de behoeften van de klanten, dat we persoonsgericht werken en dat we het tempo van de klanten volgen (en niet andersom). Alle complimenten dus: steek ze maar in je zak!

Zijn er ook verbeterpunten?

Hoe goed het ook gaat, het kan altijd beter. Daarom gaf KIWA een aantal tips en ontwikkelpunten. Die pakken we het komende jaar op  en we bewaken en borgen het via interne audits en het Verbeteroverzicht.

Externe Audit 2022.pdf

Ons hart gaat

anders kloppen ...

Ons hart gaat anders kloppen ...