Ook de Cliëntenraad is betrokken bij de nieuwbouwplannen

Drie jaar is hij inmiddels betrokken bij de Cliëntenraad van de Posten: Karst Hendriks. Zelf kent hij de wereld van de bouw van binnenuit, als bouwkundige. Nu draagt hij zijn steentje bij door binnen de Cliëntenraad het aandachtsgebied bouw en veiligheid in onze gebouwen te hebben. “En dat bevalt uitstekend,” aldus de heer Hendriks.

Hoe is hij vanuit de Cliëntenraad betrokken geraakt bij de ontwikkelingen rond de nieuwbouw van Woonpark de Posten? “Vanuit mijn aandachtsgebied praat ik mee in de klankbordgroep. Dat is een team met medewerkers die vanuit de Posten bij de nieuwbouw betrokken zijn, afgevaardigden van de Ondernemersraad, de VAR en de Cliëntenraad. We praten mee over alle plannen en brengen daarbij natuurlijk ons perspectief mee, waarmee we nadrukkelijk de cliënten van de Posten vertegenwoordigen. Daarbij kijken we specifiek wat de nieuwbouw straks betekent voor hun dagelijks woongenot.”

Er gaat de komende jaren veel veranderen, zo vertelt de heer Hendriks. Nu nog zijn de bestaande gebouwen verbonden met restaurant de Brink, als centrale ontmoetings- en horecaplek. Dat wordt straks anders. “We krijgen er naast onze bestaande ronde vleugel straks drie nieuwe, losse gebouwen bij: woongebouw A, woongebouw B en de Dynamische Ontmoetings Plek, afgekort als DOP. De aanpassingen in de ronde vleugel starten in 2023. De overige drie gebouwen volgen daarna. Het is de bedoeling dat alles eind 2025, begin 2026 gereed is.”

Inspiratiebijeenkomsten

Waarover praat de Cliëntenraad mee? “We voeren niet alleen gesprekken in de klankbordgroep, maar ik heb ook deelgenomen aan een aantal inspiratiebijeenkomsten. Daarin gaat het bijvoorbeeld over de grootte en inrichting van de kamers. In de bestaande bouw blijven nog de grote woonkamers, met aparte slaapkamers bestaan. In de nieuwbouw wordt de situatie anders. Daar komen loft-studio’s en kleinere compact-studio’s, met een eigen woon-slaapkamer en een badkamer. Vanuit de Cliëntenraad kijk ik niet alleen naar de afmetingen van de studio’s, maar ook hoe praktisch en veilig alles is. Hoe voelen mensen zich straks thuis? Zijn er voldoende voorzieningen? Kunnen er twee mensen in een studio wonen of kan dat nog alleen in de ronde vleugel? Hoe gaat dat als één van hen overlijdt? Er ontstaat straks voor veel bewoners een compleet andere woonsituatie. Zo is er geen centrale eet- en ontmoetingsruimte meer, maar bevatten de nieuwe gebouwen een aantal buurtpleinen en -kamers. In elk gebouw wordt apart, decentraal gekookt. Dat is een grote verandering.”

Hoe het loopt, qua inspraak en overleg? “Prima,” aldus de heer Hendriks. “Het is belangrijk en goed om samen na te denken, ideeën uit te wisselen en de plannen te beoordelen. Zo hebben we het ook gewaardeerd dat de architect zijn plannen destijds heeft toegelicht in één van onze vergaderingen van de Cliëntenraad. We hebben het over een enorm project, dat veel fasen kent. Ook zijn we betrokken geweest bij de keuze voor de interieurarchitect. We vinden het belangrijk dat er iemand in beeld is, bij wie we een goed gevoel hebben. Iemand die meedenkt over de kleurstelling en die zich goed kan verplaatsen in de doelgroep van de bewoners.”

"Vanuit de Cliëntenraad kijk ik niet alleen naar de afmetingen van de studio’s, maar ook hoe praktisch en veilig alles is. Hoe voelen mensen zich straks thuis? Zijn er voldoende voorzieningen? Kunnen er twee mensen in een studio wonen of alleen in de ronde vleugel?”

 

Het verschil maken

Waarin kan de Cliëntenraad echt het verschil maken in een dergelijk omvangrijk project? “Door echt vanuit het belang van de cliënt te denken. Zo hebben we gevraagd of de bewoners in de bestaande bouw in hun laatste levensfase niet meer strak tegen de bouwput van de nieuwbouw aan hoeven kijken door ze in een ander gebouw te huisvesten. Dat gaat over een stuk welzijn en rust waar we rekening mee willen houden. Het is fijn om zoiets in te kunnen brengen.”

Ook technologie speelt een rol in de nieuwbouw, waarbij de nieuw aangebrachte technologie in Erve Leppink als proeftuin fungeert voor het gehele toekomstige woonpark. Daarbij werd de heer Hendriks uitgenodigd in de praktijk mee te denken. “Ik ben met een medelid van onze raad bij Erve Leppink geweest, heb meegekeken bij het systeem en daar een aantal verbeterpunten aangegeven. Die worden opgepakt. Ook dat loopt naar wens.”

Voeling houden

Is het mogelijk om vanuit de Cliëntenraad rond de nieuwbouw voldoende voeling te houden met de eigen achterban? “Door de fase waarin de plannen zich nu bevinden, is het nog wat vroeg om daarin heel actief van gedachten te wisselen met de mensen die dat willen. Maar de mogelijkheid is er wel. Er hangen tekeningen in de gang en we zitten op de eerste woensdagochtend van de maand in de Brink. Daar mag iedereen ons aanspreken, vragen stellen of ideeën meegeven. We krijgen momenteel nog weinig vragen, omdat de situatie voor veel mensen nog erg in de toekomst ligt. Dat begrijp ik. Maar we zijn er wél, voor wie ons nodig heeft of met ons van gedachten wil wisselen.” Dat van gedachten wisselen gebeurt ook met Rick Hogenboom, directeur-bestuurder van de Posten, vertelt de heer Hendriks. “Elke zes weken overleggen we als Cliëntenraad met hem. Ook dan staat de nieuwbouw op de agenda. Het is echt een bijpraatmoment, waarbij we al onze vragen neer kunnen leggen. Het is prettig om je gehoord te voelen.”

“Ik ben met een medelid van onze raad bij Erve Leppink geweest, heb meegekeken bij het systeem en daar een aantal verbeterpunten aangegeven. Die worden opgepakt. Ook dat loopt naar wens.”

Ons hart gaat

anders kloppen ...

Ons hart gaat anders kloppen ...