Gezamenlijk wonen op De Es

In het voorjaar blijkt dat er een wachtlijst is voor de PG afdelingen en op de somatiek appartementen leeg zijn. Daarom wordt besloten om te onderzoeken hoe de Posten, op kortere termijn, mensen van die wachtlijst op somatische afdelingen kan verwelkomen. ‘Gemengd’ wonen is immers een onderdeel van de toekomstvisie van de Posten en dit is in de nieuwbouwplannen opgenomen. Het heeft er toe geleid dat sinds juli van dit jaar op afdeling De Es vier mensen met dementie of een andere vorm van geheugenproblematiek zijn komen te wonen. Karin Janssen, leidinggevende Welzijn en Zorg en contactverzorgende Lidwine Leferink delen hun ervaringen.

“Ons uitgangspunt is dat een nieuwe bewoner in de Posten terecht kan, ongeacht zijn zorgvraag. Door veranderingen in de maatschappij blijven ouderen langer thuis wonen, waardoor we sowieso merken dat nieuwe bewoners vaak ook al wat lichte geheugenproblemen hebben. Gemengd en gezamenlijk wonen was daardoor niet ondenkbaar,” vertelt Karin, “In het voorjaar zagen we dat er onder andere op De Es appartementen niet bezet waren. Hierdoor hebben we sneller besloten om hier mensen met dementie of een andere vorm van geheugenproblematiek te laten wonen. Het was alleen de vraag hoe we dat konden organiseren.”

’Wat roept dit bij jullie op?’
In juni werd een multidisciplinaire werkgroep opgericht. Deze werkgroep boog zich over wat er voor nodig is om nieuwe bewoners met een andere zorgvraag te laten wonen op onder andere De Es. “Moet de afdeling anders ingericht worden? Wie moeten we informeren? Hebben we andere deskundigen nodig? Heeft het personele gevolgen voor bijvoorbeeld het maken van roosters? We zijn begonnen met de vraag aan medewerkers te stellen: wat roept dit bij jullie op?” vervolgt Karin, “Ik vond het belangrijk te weten hoe de medewerkers er in stonden om vervolgens gezamenlijk te kunnen kijken wat zij nodig hebben om hier in de praktijk vorm en inhoud aan te kunnen geven. “We weten natuurlijk dat het in sommige opzichten een andere manier van werken betekent. De medewerkers op De Es hebben we onder andere vrijblijvend een korte training aangeboden en ze konden meelopen op een pg-afdeling. Ook waren de psycholoog en iemand met kennis rondom zorgtechnologie vaker op de afdeling aanwezig om laagdrempelig medewerkers te kunnen ondersteunen bij eventuele vragen en onzekerheden. We hebben dus verschillende zaken de revue laten passeren, voordat we tot nieuwe instroom wilden overgaan. Op dat moment stonden vier appartementen leeg. Half juli is de eerste bewoner gekomen, daarna iedere week één.”

“De bewoners moeten veilig en met plezier kunnen wonen en de collega’s moeten hun werkplezier en werkgeluk blijven houden”

Iedereen mee in het proces
Een aantal collega’s zag er aanvankelijk wel wat tegenop. Lidwine: “Je weet niet wat je te wachten staat. Krijgen we te maken met dwaalgedrag en welke hulpmiddelen moeten we inzetten? Nu blijkt dat allemaal reuze mee te vallen. Soms willen bewoners even rondlopen, blijven gewoon op de afdeling. Die angst zat meer in ons. We zien wel dat de zorg wat minder voorspelbaar is. Soms is het daardoor wat onrustiger, maar we vinden hier zelf vaak een oplossing voor, bijvoorbeeld door een bewoner naar dagbesteding De Wielewaal te laten gaan. Je wilt immers niet dat één persoon de sfeer bepaalt in de huiskamer.” Karin snapt de aanvankelijke twijfel: “Het is logisch dat collega’s zich afvragen: heb ik hier wel voor gekozen? Andere wachten af hoe het gaat. Maar het is mooi om te zien dat iedereen meegaat in het proces.” Lidwine beaamt het: “Het functioneert prima zo. Ik vind het geslaagd en goed dat pg en somatiek gemixt wordt. Ook met de oorspronkelijke (somatische) bewoners gaat dat goed. Vaak komen deze mensen nu al binnen met een licht geheugen- of ander cognitief probleem. Dat zien we hier ook veranderen.”

Gemengd wonen zal blijven
In februari is er een evaluatiemoment. “Op De Es leren we nu wat ons straks helpt bij De Ronde Vleugel. Daar zijn we nu ook bezig met de opstart voor gemengd wonen. We praten daarom niet over een pilot, want we weten nu al dat deze vorm van gemengd wonen zal blijven. Verandering heeft tijd nodig. We blijven voortdurend monitoren met het team,” legt Karin uit, “We overwegen natuurlijk wel, wanneer er een appartement vrij komt, of we dan weer een pg-bewoner laten instromen en wat dan een goede balans is. Daarbij kijken we naar de bewoners zelf en naar de medewerkers. De bewoners moeten veilig en met plezier kunnen wonen en de collega’s moeten hun werkplezier en werkgeluk blijven houden.”

Ons hart gaat

anders kloppen ...

Ons hart gaat anders kloppen ...